Μεταφορές με ταξί από Split Αεροδρόμιο στα νησιά

Σημείο Εκκίνησης

ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΟ

ΘΑΛΆΣΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΌ ΠΆΡΚΟ

ΠΌΛΗ

Προορισμός