* Odaberite datum transfera

Uvjeti i odredbe

OPĆI UVJETI

"Tvrtka za transfere" (u nastavku: “Tvrtka”, “Prodavač”, “Mi”, “Nama”, “Naše”) se odnosi na Connecto Mare d.o.o.

"Putnik" (u nastavku: “Kupac”, “Korisnik”, “Vi”, “Vama”, “Vaše”) se odnosi na osobu koja u zamjenu za određenu naknadu upotrebljava usluge Tvrtke za transfere i/ili na bilo kojega posjetitelja web stranice koji ispuni elektronički obrazac za narudžbu (u nastavku: "Rezervacijski obrazac").

"Transfer" (u nastavku: “Usluga”, “Transfer na području države (vidi dolje), “Transfer unutar Europske unije” i Međunarodni transferi”) se odnosi na prijevoz Putnika i/ili Prtljage u bilo kojoj od sljedećih okolnosti:

"Transferi na području države" se odnosi na transfere (kopnene) na području Europske Unije i Švicarske.

"Transferi unutar Europske unije" odnosi se na (kopnene) transfere između dvije ili više članica Europske unije (u daljnjem tekstu: "EU"), uključujući i Švicarsku.

"Međunarodni transferi" odnosi se na (kopnene) transfere između država članica EU i država nečlanica.

"Vozilo" se odnosi na vozilo koje se upotrebljava u svrhu izvršenja Usluge transfera u ime Tvrtke ili tvrtkinog suradnika, a čiji su kapacitet i opće osobine (no ne i određena marka, izgled ili broj tablica) unaprijed određeni u Potvrdi transfera (vidi dolje).

"Potvrda transfera" je dokument koji omogućava putniku uživanje svojih prava na usluge Tvrtke za transfere, podložno Odredbama i uvjetima koji su navedeni u nastavku.
U sklopu svojih članaka, ove Odredbe i uvjeti (u nastavku: "Uvjeti", "Odredbe") također definiraju sve sljedeće prodajne postupke ili postupke vezane za prodaju, a koji su ponuđeni u sklopu ove online trgovine:

 • Narudžba (Rezervacija)
 • Plaćanje
 • Isporuka (Provedba)
 • Otkaz, Prigovor i Povrat
 • Zaštita intelektualnog vlasništva

Croatiatransfers.hr je moguće upotrijebiti za provedbu svih gore navedenih postupaka bez ikakvih dodatnih naknada osim onih navedenih tijekom postupka Narudžbe.


Članak br. 1
Sljedeće Opće odredbe i uvjeti uređuju odnos između Tvrtke za transfere (u nastavku: "Tvrtka") i Putnika vezano za uporabu usluga tvrtke u kopnenom prijevozu, kao i uvjete po kojima Tvrtka Putniku i njegovoj imovini pruža svoje usluge.

 

OPĆE INFORMACIJE

Tvrtka i sjedište: Connecto Mare d.o.o., Put Žnjana 41, Split

Adresa poslovnice: Put Sv. spasa 5A, Split

Voditelj poslovnice: Zvjezdana Veselinović
Voditelj poslova je odgovoran za rad turističke agencije sukladno Zakonu o turizmu pod nadležnosti Ministarstva turizma

Kontakt e-mail: info@connectotransfers.com

Telefonski broj: +385 21 55 33 22

Radno vrijeme: Pon-Ned, 08:00-20:00

ID: HR-AB-21-060247117

PDV ID: HR73740861728

Nadležna tijela čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu:

 • Ministarstvo turizma
 • Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
 • Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 • Ministarstvo financija

Prigovore rješava naša korisnička služba koja je dostupna na kontakt e-mail i na telefonski broj agencije.

 

UGOVOR O TRANSFERU

Članak br. 2
Ovim Ugovorom o transferu (u daljnjem tekstu: "Ugovor") se Tvrtka obvezuje sigurno prevesti Putnika i njegovu prtljagu, pridržavajući se prethodno dogovorenoga plana i rasporeda puta, a Putnik se obvezuje Tvrtki platiti pruženu uslugu.

Ugovor je također moguće sklopiti i između Tvrtke i korisnika koji unajmljuje Tvrtkine usluge, u kojemu se slučaju korisnik obvezuje platiti pružene usluge.

Postojanje Ugovora moguće je dokazati putem Potvrde transfera, a koja se temelji na podacima pruženim u sklopu Rezervacijskog obrasca koji je ispunjen kao dio procesa Narudžbe.

Rezervacijski obrazac određuje konačne uvjete po kojima su za svaku pojedinu Rezervaciju mogući načini plaćanja, izmjene i povrati. Odredbe vezane za izmjene transfera, povrate i načine plaćanja u ovom su dokumentu navedene isključivo kao temeljne mogućnosti te ih (ako postoji) zamjenjuje odgovarajući Rezervacijski obrazac.

Članak br. 3
Potvrda transfera sadržava naziv Tvrtke, datum, vrijeme, rutu te cijenu Transfera.
Potvrda transfera može biti izrađena elektronički (digitalno) ili otisnuta na papiru.

Članak br. 4
Potvrda transfera se u pravilu izdaje za pojedinačnu Rezervaciju transfera, tj. za jedan Transfer, bio on jednosmjeran ili povratan, te obvezuje Tvrtku da izvrši uslugu na određeni datum i vrijeme na određenoj ruti kako je navedeno na Potvrdi transfera.

Povratni transfer omogućava putniku uporabu usluge Transfera i u odlasku i u povratku po prethodno određenoj ruti te obvezuje tvrtku da pruži uslugu na određeni datum i vrijeme kako je navedeno na Potvrdi transfera. Putnik je obvezan odabirom jedne od dolje navedenih mogućnosti plaćanja potvrditi datum i vrijeme odlaznog i povratnog Transfera:

Cijena povratnog transfera računa se tako da se udvostruči cijena jednosmjernog transfera, a zatim se ovisno o ruti i isključivo po slobodnoj procjeni Tvrtke obračuna bilo kakve odgovarajuće popuste.

- Uplata cijeloga iznosa unaprijed, putem ili debitne/kreditne kartice ili uplate na bankovni račun
- Uplata 20% pologa unaprijed, a preostalih 80% ukupnog iznosa plaćeno vozaču u gotovini na dan pružanja usluge
- Plaćanje cijeloga iznosa u gotovini vozaču u mjesnoj valuti na dan pružanja usluge

Odredbe vezane za pravila plaćanja debitnim/kreditnim karticama odnose se na bilo kojega Kupca koji koji izvrši uplatu debitnom/kreditnom karticom i/ili se obveže na uplatu koja na bilo koji drugi način uključuje debitne/kreditne kartice, kao što je npr. privremena rezervacija sredstava na debitnoj/kreditnoj kartici u svrhu jamstva.

SIGURNOST PODATAKA DEBITNE/KREDITNE KARTICE
Podaci vaše debitne/kreditne kartice namijenjeni su osiguravanju rezervacije i uvjeta plaćanja definiranih u skladu s ponudom koju je korisnik primio. Kako bismo zaštitili podatke debitnih/kreditnih kartica, koristimo se tehnologijom "Secure Sockets Layer (SSL)" te su time vaši podaci u potpunosti zaštićeni. SSL enkripcija je dobro provjeren sustav koji omogućava vašem sustavu automatsko kriptiranje podataka prije nego ih pošaljete.

Podaci debitnih/kreditnih kartica (u slučaju da dođu u naš posjed) će biti pohranjeni u razdoblju koje ističe 14 dana nakon datuma vaše Usluge transfera. Naše je pravilo da ne dijelimo podatke o debitnim/kreditnim karticama s bilo kakvim trećim stranama osim našem ovlaštenom pružatelju usluga naplate (financijskoj organizaciji koja za nas u svrhu provedbe plaćanja obrađuje debitne/kreditne kartice) i to isključivo u opsegu koji je nužan za provedbu Usluge transfera.

IZDAVANJE RAČUNA I VALUTE
Zadržavamo pravo izdati račun za svoje usluge u i fizičkom i/ili digitalnom obliku.
Molimo imajte na umu da valuta u kojoj će biti terećena vaša debitna/kreditna kartica može ovisiti o državi u kojoj se izvršava vaš transfer; iznosi koji su prikazani u bilo kojim drugim valutama navedeni su isključivo u svrhu informiranja vas kao kupca. Iznosi različitih valuta preračunavaju se po dnevnim prodajnim tečajevima koje ustupa tvrtkin pružatelj platnih usluga: Raiffeisen Bank.

Članak br. 5
Promjene datuma i vremena navedenoga na Potvrdi transfera moguće su isključivo ako Putnik zatraži promjenu putem elektroničke pošte ili telefonskog poziva upućenih na glavni ured Tvrtke ili na ured ovlaštene osobe ili agencije, i to najmanje 2 sata prije Transfera na području države, a najmanje 6 sati prije Međunarodnih i EU transfera. Izmjena bilo kojega dijela Potvrde transfera unutar 24 sata od nastupa Transfera se dodatno naplaćuje (pod pretpostavkom da je uopće moguća). Putnik će o bilo kakvim promjenama vezanima za Potvrdu transfera biti obaviješten elektroničkom poštom.

Članak br. 6
Rezervacija transfera obvezuje Tvrtku na izvršavanje Transfera isključivo ako Putnik potvrdi rezervaciju uplatom pologa u iznosu od 20% ukupne cijene Transfera (15% za Transfere u Švicarskoj), i to najmanje 6 sati prije nastupa Međunarodnih i EU transfera, a najmanje 2 sata prije Transfera na području države.

Ako Putnik ne uplati polog u gore navedenom roku, ekipa prodaje zadržava pravo prodati taj Transfer nekom drugom kupcu, dok prethodni Putnik gubi svoje pravo na uslugu, kao i na bilo kakvu naknadu od strane Tvrtke.

Potvrdu transfera nije moguće izdati bez uplaćenoga pologa.

Članak br. 7
Tvrtka će na zahtjev Putnika izdati Potvrdu transfera koja se odnosi na rutu koju Tvrtka planira provesti.

Potvrda cijene Transfera izdaje se na ovlaštenim prodajnim mjestima (koja ne uključuju vozila) te se dodatno ne naplaćuje.

POVRAT NAKNADE ZA TRANSFER

Članak br. 8
Tvrtka se u slučaju otkazivanja Transfera obvezuje Putniku dati povrat novca za neizvršene usluge.

Tvrtka se u slučaju otkazivanja Transfera obvezuje Putniku dati povrat novca za neizvršene usluge, umanjeno za naknadu za obradu od 20%.

Uvjeti za povrat novca su sljedeći:
- Ako je otkaz zatražen najmanje 5 dana prije Transfera – 100% povrata
- Ako je otkaz zatražen najmanje 24 sata prije Transfera – 80% povrata
- Ako je otkaz zatražen unutar 24 sata od Transfera – bez povrata

U slučaju da Putnik Tvrtki podnese zahtjev za otkazom povratnog Transfera te ako zahtjev ispunjava gore navedene uvjete, Tvrtka će Putniku naplatiti samo prvi Transfer, a za preostali iznos izdati povrat novca.

Prilikom izdavanja povrata novca, vraćeni iznos će biti zaokružen na najbliži prirodni broj.

Povrat novca će biti izvršen u roku od 30 dana od datuma donošenja konačnog zaključka o reklamaciji i/ili drugoj osnovi povrata.

Ako Putnik odbije platiti pruženu uslugu, Tvrtka za transfere ima bezuvjetno pravo zahtijevati naplatu za tu uslugu (putem terećenja debitne/kreditne kartice čije je podatke Putnik podnio Tvrtki).

U slučaju da Putnik smatra da je usluga izvršena na nezadovoljavajući način, ima pravo podnijeti žalbu Tvrtki za transfere pisanim putem u skladu s Općim odredbama i uvjetima.

Osim u slučajevima izričito navedenim u ovim Odredbama, svi povrati podliježu isključivo našoj procjeni. Zadržavamo pravo iz bilo kojega razloga te isključivo po svojoj slobodnoj procjeni ponuditi, povući, ograničiti i/ili odbiti bilo kakav povrat ili naknadu. Nadalje, naša ponuda ili izvršenje bilo kojega povrata ne mogu ni na koji način biti smatrani presedanom ili obvezom u bilo kojem drugom slučaju vezanom za povrate, čak i ako se navedeni slučajevi budu odnosili na istu Uslugu i/ili istoga Kupca.

Članak br. 9
Putnik koji je greškom upotrijebio uslugu neke druge tvrtke za transfere umjesto one koju pruža tvrtka Connecto Mare d.o.o. te čiju je uslugu platio nema pravo na povrat novca. Putnikova je dužnost potvrditi da je ušao u vozilo odgovarajuće tvrtke koja ga očekuje po prethodno ugovorenom planu puta i Potvrdi transfera.

U slučaju da se Putnik "Nije pojavio", bit će naplaćen cjelokupni iznos.

Ako je Transfer rezerviran unutar 3 dana od datuma Transfera, naplaćeni polog neće biti vraćen. U slučaju da se Putnik "Nije pojavio", također će biti naplaćen cjelokupni iznos.

Putnik može bez naknade otkazati svoj Transfer najkasnije do 5 dana prije datuma Transfera te će mu u tome slučaju biti vraćen cjelokupni iznos.

Promjena datuma Transfera se dodatno ne naplaćuje, no promjene ishodišta i/ili odredišta te vrste vozila će biti naplaćene u skladu s odgovarajućim cjenikom za tu rutu i vozilo.

Putnik snosi odgovornost za ispravnost i točnost svih podataka o Transferu. U slučajevima kada Putnik izvrši rezervaciju direktno putem web stranice Tvrtke i unese pogrešne podatke tijekom provedbe rezervacije neće biti moguć povrat novca.

U slučaju da Putnik zakasni na let ili na bilo kakav drugi način prijevoza zbog vremenskih uvjeta i/ili prometnih uvjeta koje nije direktno uzrokovala Tvrtka, Tvrtka ne može za to snositi bilo kakvu odgovornost niti se od nje može očekivati pokrivanje nastalih troškova.

U slučaju da je Tvrtka direktno skrivila kašnjenje (npr. zbog ispuhanih guma, praznog spremnika za gorivo, kašnjenja vozača na transfer, itd.), bit će nadoknađen trošak transfera. Ako je Putnik krivicom Tvrtke prisiljen organizirati drugačiji način prijevoza, isti mora biti organiziran isključivo u suradnji s Tvrtkom (npr. organizacija novoga transfera, kupnja karte za autobus, vlak ili zrakoplov, itd.). Putniku će biti nadoknađen isključivo iznos prijevoza. Putniku je moguće nadoknaditi isključivo prijevoz koji je organiziran na gore opisani način. Bilo kakva naknadna potraživanja za sredstva koja je Putnik utrošio samostalno i bez izričitog, prethodnog dogovora s Tvrtkom u pisanom obliku ne mogu biti smatrana važećim te Tvrtka nije obvezna uvažiti ih (vidjeti čl. 8 gore).

Vrijeme polaska prema zračnoj luci ili bilo kojemu drugome odredištu predstavlja isključivo prijedlog predstavnika Tvrtke te se odnosi isključivo na uobičajene rute i uobičajene uvjete na cesti.

Putnik može i ne mora prihvatiti predloženo vrijeme polaska te ga može po svojoj slobodnoj procjeni promijeniti u bilo koji drugi termin koji mu se čini prikladnim. U tom slučaju je Putnik obvezan obavijestiti glavni ured Tvrtke o promjeni željenoga termina polaska kako bi bilo moguće ažurirati Potvrdu transfera.

Ako Putnik ne obavijesti ured o željenom vremenu polaska, Tvrtku se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvo kašnjenje.

Tijekom rezervacije Transfera čije je odredište zračna luka te odabira vremena polaska, Putnik mora imati na umu da se (općenito gledano) preporuča biti u zračnoj luci 2 sata prije leta te da je stoga kako ne bi došlo do kašnjenja na let potrebno ta 2 sata dodati na trajanje Transfera.

Prilikom računanja duljine rute i vremena koje je potrebno za izvršavanje Transfera, koristimo se formulom u kojoj na procijenjenu udaljenost navedenu u programu Google Maps dodajemo još 20%.

Vrijeme polaska je isključivo u Putnikovoj nadležnosti te se Tvrtku ne može smatrati odgovornom za bilo kakvo kašnjenje na druge vrste prijevoza uslijed vremena polaska koje Putnik odabere.

Nakon primitka Potvrde transfera, Putnikova je dužnost da pažljivo pregleda sve podatke, tako da Putnik svojim prihvaćanjem i odobrenjem podataka navedenih u Potvrdi transfera u potpunosti prihvaća odgovornost za ishod Transfera.

Članak br. 10
Tvrtka se obvezuje Putniku koji je podnio zahtjev za otkaz Transfera izdati povrat novca, umanjen za 20% naknade za obradu.

Ako je Transfer rezerviran unutar 3 dana od datuma Transfera, naplaćeni polog neće biti vraćen. U slučaju da se Putnik "Nije pojavio", bit će naplaćen puni iznos.

Putnik može bez naknade otkazati svoj Transfer najkasnije do 5 dana prije datuma Transfera te će mu u tome slučaju biti vraćen cjelokupni iznos.

Promjena datuma Transfera se dodatno ne naplaćuje, no promjene ishodišta i/ili odredišta te vrste vozila će biti naplaćene u skladu s odgovarajućim cjenikom za tu rutu i vozilo.

Članak br. 11
Ako Putnik uplati polog ili cjelokupni iznos Transfera, a zatim podnese zahtjev za otkazom toga istoga Transfera, može dobiti povrat novca ako ispunjava dolje navedene uvjete:

a) Povrat pologa (u iznosu od 20% ukupne cijene, 15% u Švicarskoj) u slučaju da je Transfer otkazan najmanje 3 dana prije
b) Povrat punoga iznosa u slučaju da je Transfer otkazan najmanje 5 dana prije

Članak br. 12
Zahtjeve za povratom novca podnosi se prodajnom mjestu gdje je obavljena početna rezervacija. Kontakt podatke moguće je pronaći na web stranici Croatiatransfers.hr.

Prodajni agenti na ovlaštenom prodajnom mjestu imaju pravo izdati povrat novca.

Rezervacijski obrazac (ako je to primjenjivo) određuje konačne uvjete otkaza, izmjena, prigovora i povrata za svaku pojedinu Rezervaciju, kao i načine na koje je iste moguće realizirati. Postupci otkaza, izmjena, prigovora i povrata navedeni su u ovom članku isključivo kao temeljne mogućnosti te mogu biti zamijenjeni odgovarajućim Rezervacijskim obrascem.

OBVEZE PUTNIKA

Članak br. 13
Putnik je obvezan provjeriti sve podatke u Potvrdi transfera kada je dobije te se odmah javiti korisničkoj podršci Tvrtke ako uoči bilo kakve pogreške.

Ako Putnik ne obavijesti Tvrtku o bilo kakvim pogreškama u Potvrdi transfera, svi podaci koje ona sadržava će biti smatrani ispravnima.

Članak br. 14
Tvrtka ima pravo uskratiti Potvrdu transfera ili odbiti izvršiti ga ako Putnikovo ponašanje Tvrtki nanosi štetu ili ako Putnik uznemirava djelatnike Tvrtke.

Članak br. 15
Putnik je obvezan ući u vozilo i izaći iz njega na točkama ishodišta i odredišta određenim u Potvrdi transfera. Putnik mora potvrditi da Transfer obavlja s Tvrtkom koja je navedena u Potvrdi transfera.

Putnik se mora pojaviti na mjestu za prihvat najmanje 10 minuta prije vremena za odlazak. Tvrtka nema obvezu izvršiti transfer Putnika koji se ne pridržavaju vremena odlaska. Putnik mora biti dostupan na telefonski broj koji je prethodno pružio Tvrtki kao način kontakta.

Ako tijekom trajanja Transfera putnik zatraži kratki odmor, mora se vratiti u vozilo u dogovorenom roku. Tvrtka nema obvezu ostaviti vozilo na raspolaganju i čekati na Putnika ako se isti ne pridržava sporazuma i samovoljno odluči produljiti odmor.

Članak br. 16
Putnik je obvezan nositi sa sobom Potvrdu transfera, bilo to u papirnatom ili digitalnom obliku te je na zahtjev pokazati ovlaštenom predstavniku Tvrtke. Tvrtka može odbiti provedbu Transfera ili ga bez upozorenja prekinuti ako Putnik odluči uskratiti plaćanje usluge transfera na način koje je prethodno definiran ugovorom.

Članak br. 17
Tvrtka ima pravo uskratiti Potvrdu transfera ili odbiti izvršiti Transfer ako zaključi da nije moguće jamčiti za sigurnost Putnika. Ovo pravilo je posebno primjenjivo u situacijama kada se Transfer organizira za jednoga ili više Putnika s invaliditetom za koje je potreban posebni način prijevoza.

Članak br. 18
Tvrtka može odbiti izvršiti Transfer ili bez upozorenja prekinuti pružanje svojih usluga u sljedećim slučajevima:

- Putnikovo ponašanje uznemirava zaposlenike Tvrtke
- Putnikovo ponašanje predstavlja prijetnju zaposlenicima i drugim putnicima
- Putnikovo ponašanje ometa provedbu usluge transfera

Ako nastupi bilo koji od ovih slučajeva te usluga Transfera bude prekinuta, Putnicima će biti izdana njihova prtljaga te će od njih biti zatraženo da napuste vozilo. U tim uvjetima Tvrtka ima pravo zadržati iznos koji je prethodno naplatila vezano za tu uslugu Transfera.

Članak br. 19
Ako Putnik ošteti vozilo, bilo to namjerno ili nepažnjom, obvezan je nadoknaditi Tvrtki svu štetu koja je nastala zbog njegovog neodgovornog ponašanja.

Članak br. 20
Tijekom Transfera Putnik mora ispravno biti vezan sigurnosnim pojasom te se pridržavati obveznih postupaka o sigurnosti koje su propisala mjerodavna tijela (npr. Zakon o sigurnosti na cestama). Putnicima nije dopušteno micati se sa svojih sjedala i po vozilo sve dok se vozilo ne zaustavi kako bi ih iskrcalo.

U slučaju prometne nezgode, Putnik sam snosi odgovornost za sve moguće posljedice (ozljede, gubitak imovine, itd.) koje bi mogle nastati zbog njegovog nedovoljnog pridržavanja sigurnosnih postupaka.

Članak br. 21
Putnik ima obvezu pridržavati se prometnih pravila i propisa svih država u kojima se odvija Transfer, kao i svih postupaka vezanih za potrebnu dokumentaciju koju Putnici moraju nositi sa sobom (putovnica, viza, ostali identifikacijski dokumenti, itd.) te Putnikovu prtljagu.

PODACI I PRITUŽBE

Članak br. 22
Ako žele primati ispravne obavijesti vezane za moguća ažuriranja njihove rezervacije, Putnici moraju Tvrtki pružiti valjanu adresu elektroničke pošte i broj mobitela na koje ih je moguće kontaktirati. U suprotnome će Putnici morati sami pratiti ažuriranja putem web stranice tvrtke.

Članak br. 23
Službene pritužbe potrebo je podnijeti unutar najviše 90 dana od datuma na koji je Transfer kojega Putnik osporava izvršen ili trebao biti izvršen. Službene pritužbe moraju biti podnesene isključivo u pisanome obliku (elektronička pošta) na službenu adresu elektroničke pošte.

Tvrtka ima obvezu odgovoriti i izvijestiti Korisnika (Putnika) o statusu pritužbe u roku od 30 dana od njenoga primitka.

Tvrtka također ima obvezu izdati konačni zaključak o temi pritužbe u roku od 90 dana od datuma primitke pritužbe. Ako Tvrtka zanemari svoju obvezu te ne izda konačni zaključak u tom roku, Korisnik ima pravo uputiti pritužbu odgovarajućemu nadležnome tijelu (npr. Ministarstvo prometa).

Korisniku je zabranjeno davati bilo kakve javne izjave vezane za upućeni prigovor sve dok Tvrtka ne izda svoj konačni zaključak.

Članak br. 24
Pritužbu je također moguće uputiti glavnom komitetu Odjela za zaštitu potrošača. Komitet ima obvezu Korisniku uputiti pisani odgovor u roku od 30 dana od primitka službene pritužbe.

Nakon što su potrošene sve mogućnosti rješavanja spora unutar prethodno utemeljenih rokova, Korisnik ima pravo pokretati daljnje pravne postupke.

Jednom kada bude pokrenut pravni postupak, spor prelazi u nadležnost suda najbližega službenoj adresi Tvrtke.

OBVEZE TVRTKE

Članak br. 25
Tvrtka snosi odgovornost za utvrđivanje cijene transfera, koja se zatim objavljuje na službenoj web stranici te službenim prodajnim mjestima.

Tvrtka zadržava pravo po svojoj slobodnoj procjeni odobriti razne komercijalne pogodnosti određenim kategorijama Putnika za koje zaključi da imaju pravo na popust ili neku drugu pogodnost.

Članak br. 26
Tvrtka će prihvatiti rezervaciju i ponuditi uslugu bilo kojoj osobi koja se pridržava pravila iznesenih u Općim odredbama i uvjetima.

Usluga transfera neće biti pružena sljedećim kategorijama Putnika:

- Putnicima koji nose oružje, osim ako se ne radi o ovlaštenim službenicima, a u kojem slučaju oružje mora biti zaključano
- Putnicima koji pokazuju očite znakove zaraznih bolesti ili ozbiljnih mentalnih problema, kao i putnici koji pate od otvorenih i netretiranih rana (jedina dopuštena iznimka su osobe koje se hitno prevozi do najbliže bolnice)
- Djeci mlađoj od 14 godina koja nisu u pratnji svojih roditelja ili pravnih skrbnika. Jedina dopuštena iznimka su djeca mlađa od 14 godina bez pratnje za koju je Tvrtka dobila pravno valjano i ovjereno dopuštenje od strane njihovih roditelja ili pravnih skrbnika.
- Djeci u dobi između 14 i 18 godina je dopušteno koristiti se uslugom transfera bez pratnje ako Tvrtka za njih dobije dopuštenje od strane roditelja ili pravnih skrbnika (ovo dopuštenje može biti i neformalnoga oblika), no pod uvjetom da posjeduju vlastite i valjane identifikacijske dokumente
- Putnicima čija su odjeća i prtljaga onečišćeni do te razine da bi mogli zaprljati i druge putnike ili vozilo
- Putnicima koji su pod utjecajem raznih opojnih sredstava (npr. alkohola, droge)
- Putnicima koji ne nose prikladnu odjeću (npr. imaju samo kupaće kostime ili donje rublje, ne nose cipele, itd.)

Članak br. 27
U slučaju otkaza polaska ili kašnjenja polaska više od 90 minuta kod Državnih, Međunarodnih i EU transfera čija je udaljenost veća od 250 km, Putnik ima pravo na jednu od sljedećih mogućnosti:

a) Nastaviti ili preusmjeriti transfer na odredište, bez dodatnih naknada
ili
b) Vratiti se na ishodište transfera te dobiti povrat novca u cijelosti
ili
c) Prekinuti transfer te dobiti povrat novca za neostvareni (neodvoženi) dio putovanja

c) Prekinuti transfer

U slučaju bilo kakvih oštećenja koja je Putnik pretrpio zbog prekida, kašnjenja ili otkaza transfera, Tvrtka ne snosi bilo kakvu odgovornost u onim slučajevima koji su izazvani vremenskim prilikama ili uvjetima na cesti te slučajevima koji nisu direktno izazvani neopreznošću ili zlim namjerama Tvrtke.

Članak br. 28
Kod Državnih, Međunarodnih i EU kopnenih transfera s udaljenošću od barem 250 km, Putnik ima sljedeća prava:

- u slučaju da je polazak otkazan ili kasni više od 120 min, Putnik ima pravo nastaviti ili preusmjeriti transfer na odredište bez ikakve dodatne naknade, ili zatražiti povrat cjelokupnog iznosa te se po potrebi besplatno vratiti na ishodište navedeno u Potvrdi transfera, ako je to moguće.

Putnik ima obvezu obavijestiti vozača o svom odabiru unutar 60 minuta od nastanka gore opisane situacije.

Povrat novca će biti izvršen u roku od 14 dana od zahtjeva za povratom, u novcu osim ako Putnik ne prihvati drugačiji način povrata ili nadoknade.

Povrat novca pokriva cjelokupni iznos plaćen za Transfer ili dijelove Transfera, bez obzira na to jesu li izvršeni ili nisu, ili dijelove Transfera koji ne odgovaraju Putnikovom rasporedu putovanja.

- Kod polazaka koji budu otkazani ili kasne više od 90 min, a koji se odnose na transfere čije je očekivano trajanje dulje od 3 h, Putnik ima pravo na brzo jelo i osvježenje u skladu s vremenom provedenim na čekanju, no samo pod uvjetom da su isti lako dostupni te da ih je moguće dobaviti, te na uživanje istih u hotelskoj sobi ili drugoj vrsti smještaja (u slučaju da je potreban smještaj za jednu ili više noći). Trošak smještaja ne može premašiti 80,00 € po noćenju, a može trajati najdulje 2 noći.

Tvrtka nema obvezu pružiti smještaj u slučaju kada su otkaz ili kašnjenje bili uzrokovani vremenskim prilikama koje su spriječile vozača u sigurnom izvršavanju Transfera.

- U slučaju prometne nesreće u kojemu je vozilo koje je obavljalo Transfer doživjelo posljedice nesreće ili je uzrokovalo nesreću, Tvrtka se obvezuje Putniku pružiti razumnu i odgovarajuću pomoć vezanu za praktične potrebe Putnika nakon prometne nezgode, uključujući prijevoz, smještaj, hranu, odjeću i prvu pomoć. Trošak smještaja ne može premašiti 80,00 € po osobi po noći, s trajanjem od maksimalno 2 noći.

PRIJEVOZ PRTLJAGE

Članak br. 29
U vozilima Tvrtke moguće je prevoziti ručnu i standardnu prtljagu te prtljagu bez pratitelja (teret), kao i predmete koji ne spadaju u niti jednu od tih kategorija, a pod uvjetima navedenim u ovim Odredbama i uvjetima.

Prijevoz prtljage odvija se kopnenim putem, a za njega se koristi vozila tipa "8+1" ili druga vozila ako je to potrebno (vidjeti "Vozila" na početku).

Članak br. 30
Kao što je navedeno u čl. 29 ovih Odredbi i uvjeta, predmeti koje je moguće unijeti u vozilo te smjestiti na određena mjesta pod nadzorom Putnika smatraju se ručnom prtljagom.

Ručna prtljaga se u pravilu sastoji od malih predmeta kao što su ručne torbe i sl. koje je moguće smjestiti ili u prtljažnik vozila ili ispod sjedala putnika ili na putnike, a na takav način da ručna prtljaga ne uznemiruje druge putnike.

Prijevoz ručne prtljage naveden u ovome članku Tvrtka dodatno se ne naplaćuje, a Tvrtka ne snosi bilo kakvu odgovornost za gubitak ili oštećenje iste.

Članak br. 31
Putnička prtljaga standardne veličine se u pravilu sastoji od kovčega, naprtnjača, velikih platnenih torbi i sl. maksimalne težine od 25 kg po predmetu.

Prijevoz prtljage se naplaćuje ako je se prevozi bez pratitelja, a u skladu sa standardnim cjenikom Tvrtke.

Predmeti koji ne spadaju u prtljagu standardne veličine su oni koje Putnik može imati sa sobom, kao što su vreće, sanduci, košare, ambalaža i sl., a čije dimenzije omogućavaju njihov smještaj u prtljažniku vozila te ih se naplaćuje u skladu s cjenikom za prijevoz tereta (prtljage bez pratitelja).

Na zahtjev Putnika, Tvrtka može smjestiti najviše dva komada prtljage (od čega jedan predmet mora težiti najviše 25 kg, dok se drugi komadi prtljage moraju sastojati od ručne prtljage uobičajene veličine), ili više u slučaju da za to ima mjesta te da to prekomjerno ne opterećuje vozilo.

Cjenik za prijevoz putnika i prtljage bez pratitelja (tereta) utvrđuje Tvrtka i objavljuje ga na web stranicama Tvrtke.

Članak br. 32
Tvrtka snosi odgovornost za oštećenja ili gubitak putnikovih predmeta i/ili prtljage bez pratitelja (tereta) do maksimalnoga iznosa od 350,00 €.

Tvrtka ne snosi odgovornost za oštećenja gore navedene prtljage ako nije bila ispravno zapakirana te je zbog toga bila izložena potencijalnim oštećenjima.

Putnik snosi odgovornost za najavu prtljage i predmeta čija vrijednost prelazi navedeni maksimalni iznos, te o tome mora izvijestiti vozača prilikom predaje prtljage i omogućiti vozaču da prtljagu pregleda.

Dragocjenosti, važni dokumenti i drugi skupi predmeti moraju biti smješteni u Putnikovu ručnu prtljagu.

Članak br. 33
Putnik je obvezan nadoknaditi Tvrtki štetu koja je uzrokovana sadržajem ili stanjem Putnikovih predmeta/prtljage.

Opasne tvari poput eksplozivnih sredstava i materijala, zapaljivih predmeta, predmeta neugodnoga mirisa, kvarljivih predmeta ili kiselina koji mogu ozlijediti ili onečistiti druge putnike, oštetiti vozilo ili prtljagu drugih putnika, kao i lomljivi predmeti, velike količine gotovine, važni dokumenti, nakit, dragocjenosti ili umjetnički predmeti ne mogu bit primljeni u vozilo.

Članak br. 34
Obučeni psi za pomoć u pratnji Putnika su jedina vrsta životinje kojoj je dozvoljeno ukrcati se u vozilo. Uz prethodno odobrenje je također moguće prevoziti druge manje životinje (npr. mačke, hrčke, pse, itd.), no samo ako putnik pripremi i osigura prikladan nosač ili kavez za njih.

Članak br. 35
Ovisno o prostoru koji je dostupan u prtljažniku vozila, Tvrtka može prihvatiti i prevesti prtljagu bez pratitelja (teret).

Teret se sastoji od predmeta koje ne prati niti jedan putnik. Nakon što predmeti budu smješteni u vozilo, vozač će izdati potvrdu o prijevozu i predmeti će biti isporučeni na odredište navedeno na potvrdi.

U ugovoru za transfer prtljage bez pratitelja (tereta), Tvrtka se obvezuje prevesti i isporučiti predmete na dogovoreno odredište i predati ih primatelju ili ovlaštenoj osobi (prilikom primopredaje je potrebno pokazati pisanu punomoć). Na potvrdi o prijevozu prtljage su navedeni ruta te ime, prezime i adresa i pošiljatelja i primatelja. Nakon ukrcaja prtljage, vozač izdavanjem potvrde potvrđuje prijevoz. Primatelj prtljage svojim potpisom na kopiji kupona kojega zadržava osoblje potvrđuje da ju je primio.

Članak br. 36
Tvrtka ne snosi odgovornost ako su o teretu koji se prevozi pruženi pogrešni podaci.

Vozač je ovlašten odbiti ukrcaj prtljage ako putnik ili pošiljatelj odbiju navesti njen sadržaj.

Članak br. 37
Kao dodatak čl. 34 ovih Odredbi i uvjeta, sljedeće predmete nije dopušteno prevoziti bez pratitelja:

- svježu ili zaleđenu ribu i riblje proizvode, školjkaše i mekušce
- svježe ili zaleđeno meso i mesne prerađevine
- mlijeko i mliječne proizvode

Tvrtka neće prihvatiti prijevoz gore navedenih predmeta bez pratitelja u Međunarodnom i EU prijevozu.

Članak br. 38
Pošiljatelj je obvezan isporučiti teret najmanje 15 minuta prije ugovorenog polaska vozila te u suprotnome Tvrtka nije obvezna primiti teret.

Primatelj je obvezan dočekati vozilo kako bi zaprimio teret.

Tvrtka ne snosi bilo kakvu odgovornost za teret ako primatelj ne dočeka vozilo.

Članak br. 39
Putnik je obvezan pri napuštanju vozila sa sobom ponijeti sve svoje stvari, uključujući i ručnu prtljagu i ostalu prtljagu pohranjenu u prtljažniku vozila.

Svi predmeti koji nakon toga budu pronađeni bit će predani ovlaštenom djelatniku Tvrtke.

Tvrtka ne snosi odgovornost za bilo kakve predmete pronađene u vozilu nakon završetka transfera.

KONAČNE ODREDBE

Članak br. 40
Sva vozila Tvrtke koja su opremljena video nadzorom, bilo to izvan ili unutar vozila, imat će vidljivu obavijest o tome.

Sve snimke smatraju se povjerljivima.

Pregledavanje snimljenoga materijala moguće je isključivo putem izričite naredbe od strane ovlaštenoga zaposlenika Tvrtke, na zahtjev policije te na zahtjev nadležnoga suda.

Primopredaja snimljenih materijala trećoj strani može biti izvršena isključivo na temelju pisanoga zahtjeva u kojemu ovlaštena osoba traži te podatke te jasno navodi svrhu zahtjeva.

Članak br. 41
U skladu s poslovnim pravilima privatnosti, Tvrtka se obvezuje sve podatke koje joj Putnik pruži u svrhu ostvarenja Sporazuma o Transferu i/ili izdavanja popratnih dokumenata tretirati kao povjerljive i tajne te nikada ne dijeliti te podatke bez izričitoga dopuštenja Putnika, osim u slučajevima gdje to nalaže zakon ili ovlašteni organ vlasti. Za više podataka molimo pročitajte Pravila privatnosti koja su navedena u nastavku.

Izmjene, dodavanje ili uklanjanje Putnikovih podataka vrši se pisanim putem, a zahtjev za to potrebno je poslati putem elektroničke pošte koristeći se obrascem za kontakt na web stranici Tvrtke (s temom poruke: "Zaštita osobnih podataka" ili na način opisan u dijelu "Vaša prava vezana za podatke" dolje)

Članak br. 42
Sve nesuglasice između Putnika koje su nastale tijekom Transfera rješava vozač vozila, dok sve moguće nesuglasice između Putnika i vozača rješava zaposlenik kojemu Tvrtka dodijeli taj zadatak.

Članak br. 43
Bilo kakvi pravni sukobi podliježu nadležnosti suda koji se nalazi najbliže službenoj adresi Tvrtke.

Članak br. 44
Ove Opće odredbe i uvjeti stupaju na snagu i dostupne su na web stranici Tvrtke Croatiatransfers.hr s datumom 07.01.2016. godine. Datum posljednjeg ažuriranja: 18.05.2018.

Članak br. 45
Sve robne marke i materijali navedeni na ovoj web stranici vlasništvo su Tvrtke i njihova izmjena, uporaba i/ili distribucija bez prethodnog pisanog odobrenja Tvrtke strogo je zabranjena.
Sljedeće robne marke i/ili logotipi tvrtki koji mogu biti navedeni na našoj web stranici su isključivo vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika: Google, Apple, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TripAdvisor, Booking i Mercedes-Benz. Tvrtka na te robne marke ne polaže bilo kakvo pravo te ovim putem potvrđuje da su one ekskluzivno vlasništvo trećih strana i upotrebljavaju se isključivo u skladu s njihovim odgovarajućim Odredbama i uvjetima i/ili bilo kakvim primjenjivim zakonima o intelektualnom vlasništvu.

Članak br. 46
Originalna verzija ovih Odredbi i uvjeta napisana je na engleskom jeziku. Bilo kakvi prijevodi pruženi su isključivo kako bi Tvrtkinim korisnicima bilo ugodnije pročitati ih; ako dođe do nesuglasica i/ili budu pronađene bilo kakve razlike između različitih jezičnih verzija, verzija na engleskome jeziku će biti smatrana najtočnijom te će biti uzeta kao glavni izvor ovih Odredbi i uvjeta.

PRAVILA PRIVATNOSTI

Obavijest o kolačićima, oglašavanju i softveru za praćenje

Što je kolačić?

Kolačić je tekstualna datoteka i predstavlja vrlo malu količinu podataka koju web stranica šalje posjetiteljevom pregledniku, a sprema ga se na čvrstom disku posjetitelja. Kolačić u pravilu sadržava naziv domene odakle potječe, "rok trajanja" kolačića te vrijednost koja je najčešće slučajno odabran jedinstveni broj.

Kada posjetite našu web stranicu, šaljemo vam kolačić. Kolačiće je moguće koristiti u sljedeće svrhe:

(i) kako bi nam pomogli prepoznati vas kao jedinstvenoga posjetitelja (jedinstveni broj) kada se vratite na našu web stranicu te kako bismo mogli prilagoditi sadržaj ili oglase kako bi odgovarali onome što vas zanima, kao i kako bismo izbjegli stalno prikazivanje istih oglasa;

(ii) za prikupljanje anonimnih, agregatnih statističkih podataka koji nam pomažu razumjeti kako korisnici upotrebljavaju našu stranicu i kako poboljšati njenu strukturu. Ni na koji način nemamo mogućnost prepoznati vas kao određenu osobu.

Podaci koje prikupljamo su u potpunosti anonimni te ne sadrže osobne podatke poput imena, osobnog identifikacijskog broja (OIB) ili adrese elektroničke pošte. Naši kolačići ne mogu na vaše računalo poslati bilo kakav virus. Uporabom naše web stranice pristajete i na uporabu kolačića.

Kolačiće je moguće klasificirati po sljedećim kriterijima:

 1. Trajanje:
  Trajni kolačić ostaje na vašem računalu samo na unaprijed određeno razdoblje.
  "Kolačić sesije" se privremeno sprema u memoriju računala dok posjetitelj pregledava web stranicu. Privremeni kolačići ostaju u datoteci kolačića vašeg preglednika dok ne napustite stranicu.

   

 2. Naziv/Namjena:

  Croatiatransfers.hr cookies:

  • _gat_UA-xxxxxx-xx - Google Analytics kolačić (brojanje posjeta i analiza prometa). Trajanje: isključivo sesija.
  • _ga - Google Analytics kolačić (brojanje posjeta i analiza prometa). Trajanje: isključivo sesija.
  • _gid - Google Analytics kolačić (brojanje posjeta i analiza prometa). Trajanje: isključivo sesija.
  • ci_session - CodeIgniter kolačić (okvir za isporuku internetskih tehnologija). Trajanje: isključivo sesija.
  • cookie_agree - Izjava koja bilježi da ste prihvatili uporabu kolačića na našoj web stranici. Trajanje: otprilike 1 godinu.
  • cookie_booking_vozilo - Kolačić koji održava vaš odabir vozila dok se krećete kroz jednu ili više rezervacijskih obrazaca. Trajanje: isključivo sesija.
  • ct-lang - Kolačić koji održava vaš odabir jezika dok se krećete po našoj web stranici. Trajanje: otprilike 2 godine.


  Facebook kolačići:

  Ovom skupinom kolačića upravlja Facebook. Više podataka o tome, kao i razne mogućnosti vezane za to možete pronaći ovdje.

  YouTube kolačići:

  Ovom skupinom kolačića upravlja YouTube. Više podataka o tome, kao i razne mogućnosti vezane za to možete pronaći ovdje.

Omogućavanje i onemogućavanje kolačića

Putem postavki kolačića u svom pregledniku po volji možete prihvaćati ili odbijati kolačiće. Ipak, ako ih odbijete i/ili onemogućite, moguće je da nećete više moći upotrebljavati sve interaktivne značajke naše web stranice.

Snimanje sesije na web stranici

Po svojoj slobodnoj procjeni, a u svrhu poboljšanja korisničkog doživljaja tijekom uporabe naše web stranice i rezervacijskog obrasca, možemo se poslužiti posebnim kolačićem kako bismo pokrenuli vrstu softvera za snimanje sesije po imenu "Hotjar". Snimanje sesije znači da web stranica prati pokrete posjetiteljevog miša i posjetiteljeve pritiske tipkovnice u sklopu web stranice otvorene u kartici preglednika te izrađuje kratku snimku koju Tvrtka može kasnije pogledati. Pregledavanje sesija web stranice nam omogućava izradu poboljšanja web stranice koja kupcimna poboljšavanju doživljaj uporabe i omogućavaju lakše snalaženje po web stranici i/ili rezervaciju naše Usluge transfera.

Softver za snimanje sesije je izričito postavljen kako NE bi snimao pokrete miša i unose na tipkovnici koji se odnose na polja koja sadrže osjetljive osobne podatke (npr. podatke debitnih/kreditnih kartica). Jedini osobni podaci koji mogu biti prikupljeni su (pod pretpostavkom da ste ih unijeli u rezervacijski obrazac) sljedeći: ime i prezime, država prebivalištta, polazište transfera i odredište transfera. Čak i ti podaci podložni su sljedećim važnim ograničenjima:

Bilo kakvi neosjetljivi osobni podaci koji budu prikupljeni i pohranjeni kao dio našeg snimanja sesije će biti zaštićeni postupcima pseudoanonimizacije i šifriranja.

For the purpose of this Privacy Policy:

Pseudoanonimizacija znači da su podaci pohranjeni odvojeno sa slučajno odabranom, anonimnom značajkom koja onemogućava skupni pregled podataka.

Šifriranje znači da se podaci pohranjuju kao nizovi slučajno odabranih slova i brojeva u skladu s modernim standardima tehnologije šifriranja (AES-256-bitna enkripcija), a za njihovo dešifriranje je potreban poseban ključ.

Nikada nećemo dijeliti ove podatke, kao ni prenositi ih bilo kojoj trećoj strani. Nadalje, sve snimljene sesije opremljene su kliznim datumom isteka koji ograničava čuvanje podataka, a koji u pravilu iznosi mjesec dana.

Tvrtka Hotjar (pružatelj softvera za snimanje sesija) je s nama potpisao pojedinačni Sporazum o obradi podataka kojim jamči da neće pohranjivati bilo kakve podatke zabilježene tijekom bilo koje od sesija koju snimimo u opsegu koji bi nadilazio opseg potreban za naš pregled snimke, kao ni da nikada neće prenositi podatke bilo kojoj trećoj strani ili ih obrađivati na bilo koji drugi način.

Uporaba softvera za snimanje sesija u potpunosti udovoljava uvjetima EU Opće odredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 (en. GDPR) izrađene 27.04.2016. sa stupanjem na snagu od 25.05. 2018.

Oglasi trećih strana

Možemo se poslužiti uslugama treće strane kako bismo vam prikazali oglase kada posjetite neku od web stranica ili online usluga u njihovoj mreži. Kolačići mogu biti vezani za te oglase kako bi oglašivač mogao pratiti broj korisnika koji se odazivaju na oglašivačku kampanju. Nemamo ni pristup ni nadzor nad ovim kolačićima trećih strana. Više podataka o ovim kolačićima trećih strana, kao i različite mogućnosti vezane za njih možete pronaći ovdje.

PRIKUPLJANJE, OBRADA, DIJELJENJE I PRIJENOS PODATAKA

Svrha obrade podataka i njena ograničenja

Osobni podaci koje nam ustupite u sklopu obrasca svoje Narudžbe (u nastavku: "Rezervacija"), kao i bilo kakve direktne, indirektne, potporne ili posljedične komunikacije i/ili dokumenata podliježu najstrožijoj razini povjerljivosti i neće biti upotrijebljeni ni u koju svrhu te ni u kojem opsegu osim koliko bude nužno za obradu i/ili provedbu vaše rezervacije. Bilo kakva obrada podataka, kao i bilo kakva komunikacija koja nastane kao rezultat rezervacije je strogo ograničena na opravdane interese naše tvrtke u ulozi pružatelja usluge prema vama.

Komunikacija

Kao dio svoje rezervacije te kako bude potrebno kako bismo vam uspješno isporučili uslugu, primit ćete vrste elektroničke komunikacije navedene na popisu dolje. Ako to postane nužno za isporuku usluge ili procijenimo da za to postoji potreba vezana za naše opravdane interese, zadržavamo pravo osim navedenih vam poslati i druge vrste elektroničkih komunikacija.

 • Potvrda rezervacije
 • Ažuriranja rezervacije i obavijesti o njoj
 • Račun
 • Poziv na recenziju u svrhu internog nadzora kvalitete

Također zadržavamo pravo javiti vam se putem telefonskog poziva koristeći se brojem kojega ste naveli u rezervacijskom obrascu.
Bilo kakva komunikacija koja svojim opsegom prelazi naše opravdane interese vezane za obradu vaše rezervacije i isporuku usluge zahtijeva vašu izričitu privolu (u nastavku: "pristanak" ili "suglasnost"), a koju dajete odvojeno i isključivo po svojoj slobodnoj volji.

Treće strane u ulozi obrađivača podataka i prijenos podataka

Kao dio obrade vaših osobnih podataka kako bismo vam pružili uslugu transfera, možemo surađivati s trećim stranama, na primjer drugim pružateljima usluga prijevoza te im u opsegu potrebnome za obradu i provedbu vaše rezervacije prebaciti vaše podatke i/ili ih ovlastiti za provedbu vlastitih aktivnosti obrade podataka. Ove treće strane podliježu istim ograničenjima kao i mi te su izričito obvezane pridržavati se istih običaja i pravila privatnosti, a kako je utvrđeno naših međusobnim sporazumima o zaštiti podataka.

Pohrana

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni isključivo u trajanju potrebnom za ispunjenje naših međusobnih odnosa i obveza u sklopu usluge koju vam pružamo. Nadalje, po isključivo vlastitoj procjeni i/ili u skladu s najboljom praksom u poslovanju ćemo poduzimati odgovarajuće aktivnosti kako bismo zaštitili vaše osobne podatke koristeći se odgovarajućim sigurnosnim mjerama koje mogu (ali ne moraju biti ograničene na) uključivati kontrolu pristupa podacima, pseudoanonimizaciju, šifriranje, sporazume o tajnosti i ostale odgovarajuće sigurnosne mjere.

Ažuriranje, brisanje i prijenos vaših podataka

U skladu s Općom odredbom o zaštiti podataka (en. "GDPR") posjedujete određena prava vezana za vaše podatke; na primjer, u svakom trenutku nam se možete javiti kako bismo ažurirali, izbrisali ili prenijeli vaše podatke vam ili nekoj trežoj strani po vašim uputama. Više o tim pravima možete pročitati dolje.

Prava vezana za podatke

Slijedi detaljni popis i razrada svih vaših prava koja vezano za podatke ostvarujete u sklopu Opće odredbe o zaštiti podataka (en. GDPR).

 1. Pravo na informiranje
  Možete od nas zatražiti da vam pružimo općeniti opis naših aktivnosti vezane za prikupljanje i obradu podataka, uključujući i (ali ne ograničeno na) naziv i kontaktne podatke naše organizacije, ime i konaktne podatke našeg predstavnika i/ili Službenika za zaštitu podataka (u nastavku: "DPO" (en.)), općenitu svrhu i zakonsku osnovu naše obrade podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo i razdoblje u kojemu ih zadržavamo, kao i popis prava dostupnih pojedincima, uključujući i njihovo pravo na podnošenje prigovora odgovarajućim nadležnim tijelima te konačno i bilo kakve podatke o našim aktivnostima vezanima za automatizirano donošenje odluka i/ili profiliranje.

 2. Pravo na pristup
  Možete od nas zatražiti da vam potvrdimo obrađujemo li vaše osobne podatke, ustupimo vam primjerak tih podataka ili vam pružimo neke druge informacije o vašim osobnim podacima, na primjer kakve podatke posjedujemo, za što ih upotrebljavamo, koja prava imate, kako možete podnijeti prigovor, odakle nam vaši podaci i jesmo li proveli bilo kakve aktivnosti vezane za automatizirano donošenje odluka ili profiliranje, a sve to pod pretpostavkom da vam ti podaci nisu već pruženi u sklopu ovih Pravila privatnosti.

 3. Pravo na ispravak
  Možete od nas zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka. U slučajevima gdje je to primjenjivo, možemo od vas do razumne mjere zatražiti da prije nego što ispravimo podatke potvrdimo njihovu točnost.

 4. Pravo na brisanje
  Možete od nas zatraiti da izbrišemo vaše osobne podatke, no samo u slučajevima gdje oni više nisu potrebni za svrhu zbog koje su prikupljeni ili u kojemu ste povukli svoj pristanak (u slučajevima gdje je obrada podataka bila uvjetovana vašom privolom), kao i u slučajevima uspješne primjene prava na prigovor (vidjeti "Pravo na prigovor" dolje), u slučajevima gdje su podaci obrađeni na nezakonit način te konačno u svrhu ispunjavanja pravnih obaveza kojima podliježemo.
  Nemamo obvezu pridržavati se vašeg zahtjeva za brisanje vaših osobnih podataka u slučajevima kada je obrada vaših osobnih podataka nužna u svrhu pridržavanja pravne obveze kojoj podliježemo, kao i u svrhu utemeljenja, uporabe ili pravdanja pravnih potraživanja. Postoje i određene druge okolnosti u kojima nemamo obvezu udovoljiti vašemu razlogu za brisanje, iako su ovo dvije najčešće okolnosti u kojima bismo mogli odbiti takav zahtjev.

 5. Pravo na ograničenje obrade
  Možete zatražiti od nas da ograničimo (tj. zadržimo, no ne upotrebljavamo) vaše osobne podatke, no samo u onim slučajevima gdje je osporena njihova točnost (vidjeti "Pravo na ispravak" gore), kako bismo mogli provjeriti točnost podataka, u slučajevima gdje je ta obrada nezakonita ali trenutno ne želite da podaci budu obrisani, u slučajevima gdje podaci više nisu potrebni za namjenu zbog koje su prvotno prikupljeni, no i dalje su nam potrebni za utemeljenje, uporabu ili pravdanje pravnih potraživanja te u slučajevima u kojima ste upotrijebili svoje pravo na prigovor i u tijeku je provjera bilo kakve osnove koja bi mogla nadjačati taj zahtjev ili prigovor.
  Možemo nastaviti s uporabom vaših osobnih podataka nakon zahtjeva za ograničavanje obrade u slučaju gdje nam to nalažu primjenjivi zakoni, gdje za to dobijemo vašu privolu, zatim u svrhu utemeljenja, uporabe ili pravdanja pravnih potraživnja te konačno u svrhu zaštite privatnosti i prava vezanih za podatke neke druge fizičke ili pravne osobe.

 6. Pravo na prijenos podataka
  Možete od nas zatražiti da vam ustupimo vaše osobne podatke u strukturiranom obliku koji se često koristi i kojega može očitati računalo ili možete zatražiti da ih "prebacimo" direktno nekom drugom upravitelju podataka, no samo u slučajevima gdje se obrada temelji na vašoj privoli ili na našem ispunjavanju ugovora sklopljenoga s vama.

 7. Pravo na prigovor
  Ako smatrate da vaša temeljna prava i slobode nadjačavaju naše opravdane interese, možete se požaliti na bilo koji oblik obrade vaših osobnih podataka koji kao svoju zakonsku osnovu navodi "opravdane interese". Jednom kada podnesete svoj prigovor, mi imamo pravo dokazati da posjedujemo opravdane interese za koje se razumno može smatrati da nadjačavaju vaša temeljna prava.

 8. Prava vezana za automatsko donošenje odluka uključujući profiliranje
  U ovom trenutku se ne bavimo bilo kakvom obradom podataka koja bi u bilo kojem opsegu mogla uključivati automatsko donošenje odluka.

  Bilo kakve zahtjeve koje primimo će što je prije moguće obraditi naš Službenik za zaštitu podataka (tkđ. "DPO" (en.)), a koji će poduzeti sve potrebne mjere za ispunjenje vašeg zahtjeva.

  U pravilu ćemo na sve primljene zahtjeve odgovoriti unutar razdoblja od jednog mjeseca, počevši od datuma zaprimanja zahtjeva. Izuzetak su vrlo složeni i/ili višestruki zahtjevi, kod kojih zadržavamo pravo produžiti ovo razdoblje za još dva mjeseca. Također zadržavamo pravo obračunati odgovarajuću naknadu u minimalnom iznosu koji je potreban za provedbu vrlo složenih zahtjeva. Ove produljenja razdoblja ili naknade ne utječu niti na bilo koji način mijenjaju bilo koje od vaših prava vezanih za podatke, kao ni bilo koje primjenjive zakonske propise.

Kako iskoristiti svoja prava vezana za podatke

Možete u svakome trenutku iskoristiti bilo koje od gore navedenih prava vezanih za podatke tako što ćete kliknuti ovdje i ispuniti priloženi obrazac.

Privola

Slanjem svoje rezervacije i/ili sudjelovanjem u bilo kakvim upitima ili komunikaciji s nama vezanima za naše usluge, primate na znanje i potvrđujete da ste pročitali i prihvatili ove Odrebe i uvjete te naša Pravila privatnosti.

Iznimke

U određenim slučajevima, odgovarajući zakoni i propisi nam mogu naložiti da vaše podatke sačuvamo na dulje razdoblje i/ili ih prebacimo odgovarajućim državnim tijelima, u kojemu slučaju se ne primjenjuju odredbe ove Opće uredbe o zaštiti podataka.

Dodatni podaci

Za bilo kakve dodatne informacije i upite, molimo javite se našem Službeniku za zaštitu podataka na: contact form.